top of page

PRIVACY STATEMENT DIGITAL SOURCING B.V.

Dit is het Privacy Statement van Digital Sourcing B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens verwerken die wij in ons contact met u verkrijgen. Deze verklaring is onderdeel van het privacy beleid, waarmee Digital Sourcing B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

1. Dienstverlening Digital Sourcing B.V.
Digital Sourcing ondersteunt organisaties bij het inkopen van digitale technologie & IT, variërend van individuele producten of diensten tot aan het integraal uitbesteden van complete bedrijfsprocessen of capabilities. Digital Sourcing B.V. werkt voor opdrachtgevers in de profit als non-profit sector.

2. Verzamelde persoonsgegevens

Digital Sourcing verwerkt uw persoonsgegevens, indien u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij doen daarbij ons best om uw gegevens te beschermen. Opsomming (limitatief) van de (type)persoonsgegevens die binnen Digital Sourcing worden verwerkt

  • NAW

  • Telefoonnummer en mailadres

  • Geslacht

Dit zijn de doeleinden waarvoor Digital Sourcing B.V. uw persoonsgegevens kan verwerken:

  • verlenen van onze diensten, inclusief het verzenden van e-mails ter evaluatie van onze dienstverlening en het opstellen en uitvoeren van een projectovereenkomst(en);

  • algemene informatievoorziening;

  • verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

  • gerechtvaardigd belang.

3. Beveiliging

Voor de website en de andere onlinesystemen die Digital Sourcing gebruikt, hanteren wij het zogenaamde SSL/TLS veiligheidssysteem. Hierdoor is de verbinding beveiligd en levert u data via een beveiligde verbinding bij ons aan. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden, ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Voor e-mailverkeer maakt Digital Sourcing B.V. gebruik van Google G-Suite. Dit is de streng beveiligde zakelijke omgeving van Google. In deze whitepaper licht Google haar beleid toe.

 

4. Gegevens van uw websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Een voorbeeld hiervan is hoe u onze website heeft gevonden. Deze gegevens gebruiken wij om een duidelijker beeld te krijgen van onze (potentiële) klanten en kandidaten. Aan de hand van deze gegevens verbeteren wij onze website en dienstverlening om beter te voldoen aan persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij ook Google Analytics om de werking van de site te analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Digital Sourcing B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

5. Cookies van Digital Sourcing B.V.

Bij bezoek aan de Digital Sourcing B.V. website plaatsen wij drie soorten cookies op uw apparaat (zoals computer, laptop, iPad of mobiele telefoon): functioneel (om opnieuw in kunnen te loggen), analytisch (van Google Analytics) en tracking- en marketing-cookies (LinkedIn). 

 

6. Cookies van sociale netwerken

Op onze website zijn links/knoppen opgenomen om bepaalde webpagina’s te promoten. Het gaat om sociale netwerken zoals LinkedIn. Deze knoppen bevatten coderingen die van de sociale media zelf afkomstig zijn. Met deze coderingen worden cookies geplaatst; Digital Sourcing heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens via verwerking van cookies, leest u de privacyverklaring van LinkedIn

7. Werkwijze

Voor het verlenen van onze diensten maken wij gebruik van persoonsgegevens in onze goed beveiligde database. Deze gegevens nemen wij op indien u ons uw gegevens upload via de website. U geeft dan direct expliciet toestemming dat wij uw gegevens in ons systeem mogen verwerken voor onze dienstverlening.

Voor specifieke opdrachten of vragen benaderen wij u vervolgens telefonisch en/of per e-mail. Voor deze gegevens gelden de voorwaarden voor de bewaartermijn, zoals hierna beschreven. In alle gevallen geldt dat als u er geen prijs (meer) op stelt dat wij uw gegevens verwerken, wij deze binnen een maand zullen anonimiseren. U heeft dus altijd het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Wij benaderen u dan niet meer voor onze dienstverlening.

 

8. Proces besluitvorming bij Digital Sourcing B.V. 

Volgens de AVG moet in het privacy statement worden beschreven of enige besluitvorming bij Digital Sourcing B.V. geautomatiseerd plaatsvindt. Dit is bij Digital Sourcing B.V. niet het geval. 

9. Delen met anderen

Digital Sourcing verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is en alleen met expliciete toestemming.

Veelal is het doel hiervan: de uitvoering van een overeenkomst (met een opdrachtgever, een tussenpartij van de opdrachtgever of een medewerker). In al onze overeenkomsten met opdrachtgevers of tussenpartijen van opdrachtgevers staat dat de andere partij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. 

Digital Sourcing B.V. is gevestigd in Europa en dat geldt ook voor haar opdrachtgevers. Digital Sourcing B.V. geeft dan ook in principe geen persoonsgegevens door aan opdrachtgevers of internationale organisaties buiten de Europese Unie.

 

10.  Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor u is de dienstverlening van Digital Sourcing B.V. hopelijk langdurig interessant. Daarom bewaren wij persoonsgegevens standaard 2 jaar. Daarna vragen wij u opnieuw om uw toestemming om de gegevens te bewaren. Zonder die toestemming anonimiseren wij uw gegevens binnen een redelijke termijn.

Voor medewerkers van Digital Sourcing B.V. geldt verder dat zodra uw dienstverlening bij ons eindigt of beëindigd wordt, wij bepaalde gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn blijven bewaren. Gegevens die niet meer nodig zijn worden tijdig geanonimiseerd. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens geanonimiseerd.

 

11. Opvragen, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in, een afschrift van, correctie van of verwijdering van uw gegevens. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Stuur hiervoor een e-mail naar het e-mailadres onderaan dit Privacy Statement.

Ter voorkoming van misbruik vragen wij u om zich te identificeren. Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij u om in deze kopie de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is om uw privacy te waarborgen. Digital Sourcing B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, uw verzoek afhandelen.

12.  Functionaris voor de Gegevensbescherming

Digital Sourcing B.V. heeft er vrijwillig voor gekozen een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, volgens de AVG-criteria. Deze FG controleert de naleving van de AVG bij Digital Sourcing B.V. en is de eerste aanspreekpunt voor vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens en derden.

13. Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u nog algemene vragen over de wettelijke bescherming van persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Hiervoor kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt daar ook eventueel een klacht indienen (via Melden), indien u het niet eens bent met onze afhandeling van uw verzoek(en).

14. Wijziging van deze Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan altijd worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen vindt u terug op deze pagina. Deze versie is gepubliceerd te Hengelo op 18 januari 2021. 

15.  Contactgegevens

Voor meer informatie over dit Privacy Statement, kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Digital Sourcing B.V. 

Functionaris voor Gegevensbescherming – Bob Goosen
Kievitstraat 6, 7557 AR, Hengelo
Tel: +31 6 46836651 
E-mail: bob.goosen@digitalsourcing.nl
Website: www.digitalsourcing.nl 

bottom of page