top of page
Digital Tender Management

Digital Tender Management

Productcode: 217537123517253

Bij de inkoop en aanbesteding van digitale diensten & IT hanteer ik een vaste methodiek.  Ik stel samen met je een inkoop- en aanbestedingsstrategie op die geheel is toegesneden op uw organisatie. Hierin worden zowel de IT-inhoudelijke,  IT-technische als juridische vraagstukken adequaat en in samenhang beantwoord.

 

De praktische uitvoering van de strategie in de vorm van een tender wordt vervolgens uitgevoerd met als uitgangspunt digital where possible, on location where required. 

 

WERKWIJZE 

In mijn aanpak hanteer ik een vaste fasering en stel ik in overleg vast in welke fase(n) Digital Sourcing jou kan helpen op basis van een vast dag- of uurtarief of op basis van een resultaatafspraak. 

 

1. Inventarisatie

 • Startnotitie/projectinitiatiedocument
 • Inkoop- en aanbestedingsstrategie

2. Voorbereiding inkoop- en aanbestedingstraject(en)

 • Selectie- en gunningcriteria inclusief prijsmodel en wegingsfactoren
 • Programma van eisen en overige inhoudelijke bijlagen
 • Overeenkomst, bewerkersovereenkomst en Service Level Agreement
 • Aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen

3. Aanbestedingsprocedure(s)

 • Aankondiging op TenderNed
 • Nota’s van inlichtingen
 • Beoordelingsprotocol en beoordeling
 • Gunningsadvies

4. Afronding

 • Gunnings- en afwijzingsbrieven
 • Verslagen verificatiegesprek en exitgesprekken

 

  € 1.200,00Prijs
  bottom of page